Produktions Miljön

Lön / Arbetsledare

UtdataPlus

Arbetstagare

FörhandlingSystemansvarig

Monica Frangén

tel: 0495 - 24 13 30
e-post: monika.frangen@hultsfred.se